כנס 2019

קהילה - התאגדות המרכזים הקהילתיים בישראל

התאגדות המרכזים הקהילתיים בישראל נוסדה בשנת 1976 (ע”ר משנת 1983) על ידי ארגונים שהפעילו מרכזים קהילתיים וחיפשו מסגרת לשיתוף, לתיאום ולהפריה הדדית.
כיום מונה ההתאגדות למעלה מ-30 ארגונים חברים, המייצגים למעלה מ-600 מרכזים קהילתיים בישראל. ההתאגדות היא ארגון הגג הגדול ביותר בישראל לכלל העוסקים בתחום הקהילתי והחברתי ומשמשת רשת מקצועית וייצוגית בפעילויות ובכינוסים בינלאומיים.
ההתאגדות מייצגת את המרכזים הקהילתיים בישראל ב-JCC GLOBAL – הארגון העולמי של מרכזים קהילתיים יהודיים, IFS – הארגון הבינלאומי למרכזים קהילתיים,
והיורו-מד – תכנית הנוער והצעירים של האיחוד האירופי.

יתרונות וייחודיות:
• ידע וניסיון עתיר בהפעלה ובתיאום פעילויות של הארגונים הקהילתיים וארגונים ברשויות המקומיות.
• יצירה וחיזוק קשרים עם ארגונים רלוונטיים בארץ ובעולם, עם משרדי הממשלה ועם ארגוני קהילה בחברה האזרחית.
• מערכת ארגונית יציבה עם גופי משילות מקצועיים ובעלי ידע וניסיון בניהול מערכות ציבוריות והתנדבותיות.
• מערכת פתוחה, גמישה ומעודדת לארגונים קהילתיים המצטרפים כחברים בהתאגדות.
• קשרים בינלאומיים עם גופים וארגונים עמיתים בעולם, חילופי ידע מקצועי ומשאבים נוספים המעניקים בסיס לגיטימציה רחב.
• יצירת שיתופי פעולה ושותפויות אסטרטגיות הממנפות את פעילות הארגון.
• פריסה ארצית המאפשרת שיתופי פעולה בהיקף רחב עם ארגונים שונים.

חזון ההתאגדות:
התאגדות המרכזים הקהילתיים בישראל הינה ארגון גג מלמד, מפתח, מתאם, מייצג ורלוונטי בעבור הארגונים החברים בה. להתאגדות הכלים הדרושים על מנת לסייע לחבריה ליצור תהליכים קהילתיים משמעותיים ולהגדיל את ההון החברתי בסביבתם.
ההתאגדות מהווה פלטפורמה ליוזמות ולשיתופי פעולה בין הארגונים החברים בה לקידום מטרות חברתיות וקהילתיות בחברה הישראלית.
ההתאגדות מהווה משאב מקצועי עתיר מידע, ידע והסמכה שיעצימו ויטפחו את חבריה.

מטרות העל:
• העמקת ההכרה בהתאגדות כארגון גג מייצג, מרכזי ומוביל של כלל המרכזים הקהילתיים בישראל בקרב השלטון המרכזי והשלטון המקומי בישראל, ובקרב התאגדויות בין-לאומיות של המרכזים הקהילתיים היהודיים והאחרים.
• מרכז ידע ומידע נגיש וזמין למרכזים הקהילתיים. בכלל זה פיתוח תכניות עבודה ומערכי הדרכה, מתן שירותי ייעוץ והכוונה לפיתוח קהילתי ולחיזוק הקהילה.
• חיזוק היתרונות המקצועיים שיש להתאגדות בקשריה הפנים ארציים והבינלאומיים וניצולם על ידי חברי ההתאגדות לצורכי פיתוח יכולותיהם הייחודיות.
• פיתוח מקצועי של ההון האנושי במרכזים הקהילתיים באמצעות כנסים, השתלמויות ומעגלי שיח מקצועיים.
• ייזום ופיתוח מנגנונים ותשתיות ללמידת עמיתים של חברי ההתאגדות.
• הגדלת מספר הארגונים הקהילתיים החברים והעצמתם.
• הטמעת שיטות ניהול חדשניות, מיתוג, שיווק וניהול יחסי ציבור.

נושאי תפקיד:
נשיא ההתאגדות – פרופ' הלל שמיד
יו"ר הוועד המנהל – יאיר דמארי
סגן יו"ר הוועד המנהל – יגאל דנינו
מנהלת – אתי איסלר

דילוג לתוכן