דרכי פעולה

  1. קיום 5-6 מפגשים מקצועיים ארציים בשנה, ע"פ צורכי המרכזים הקהילתיים, כפי שבאים לידי ביטוי בוועדת התכניות. בכל אחד מימי העיון, אחד הארגונים לוקח על עצמו את האירוח. כתוצאה מכך, העלויות נחלקות בין הארגונים השונים ואין עומס תקציבי על ההתאגדות. התכנית נקבעת שנה מראש ומופצת בין החברים.
  2. העברת מידע שוטף בין הארגונים לגבי פעילויות ייחודיות ויצירת תשתית לשיתוף פעולה, באמצעות מפגשים, דואר ודואר אלקטרוני. ההתאגדות משמשת מוקד לקבלת ולהעברת מידע בין הארגונים השונים, בתחומים שבהם הם עוסקים ומעונינים לשתף אחרים.
  3. קשרי החוץ של ההתאגדות מתבצעים בשלושה מסלולים עיקריים:
    • קשר שוטף עם ה-JCCGLOBAL. אירוח יחידים ומשלחות וכן השתתפות באירועים המקצועיים של הקונפדרציה בארץ ובחו"ל.
    • ההתאגדות משמשת ציר מרכזי בעבודת ה- IFS – הארגון הבינלאומי של המרכזים הקהילתיים. מנכ"ל ההתאגדות הינו חבר הנהלה בארגון.
    • ההתאגדות משמשת שותף בכיר בתכנית הנוער של האיחוד האירופאי ה-יורו מד, בקביעת המדיניות ובתפעול התכנית.

פרסום בכל אמצעי אפשרי של פעולות ההתאגדות, באמצעות המדיה האלקטרונית והכתובה. קורסים, ימי עיון והשתלמויות בארץ ובחו"ל. כאלה שההתאגדות יוזמת ומקיימת וכאלה שיוזמים עמיתיה, חבריה וארגונים ארציים ובינלאומיים שעוסקים בתחום ובתחומים משיקים. קיום פעיל של למידת עמיתים, העברת מידע וידע!

דילוג לתוכן