התאגדות המרכזים הקהילתיים בישראל

קהילה - התאגדות המרכזים הקהילתיים בישראל

התאגדות המרכזים הקהילתיים בישראל נוסדה בשנת 1976 (ע”ר משנת 1983) על ידי ארגונים שהפעילו מרכזים קהילתיים וחיפשו מסגרת לשיתוף, לתיאום ולהפריה הדדית.
כיום מונה ההתאגדות למעלה מ-30 ארגונים חברים, המייצגים למעלה מ-600 מרכזים קהילתיים בישראל. ההתאגדות היא ארגון הגג הגדול ביותר בישראל לכלל העוסקים בתחום הקהילתי והחברתי ומשמשת רשת מקצועית וייצוגית בפעילויות ובכינוסים בינלאומיים.
ההתאגדות מייצגת את המרכזים הקהילתיים בישראל ב-JCC GLOBAL – הארגון העולמי של מרכזים קהילתיים יהודיים, IFS – הארגון הבינלאומי למרכזים קהילתיים,
והיורו-מד – תכנית הנוער והצעירים של האיחוד האירופי.

יתרונות וייחודיות:
• ידע וניסיון עתיר בהפעלה ובתיאום פעילויות של הארגונים הקהילתיים וארגונים ברשויות המקומיות.
• יצירה וחיזוק קשרים עם ארגונים רלוונטיים בארץ ובעולם, עם משרדי הממשלה ועם ארגוני קהילה בחברה האזרחית.
• מערכת ארגונית יציבה עם גופי משילות מקצועיים ובעלי ידע וניסיון בניהול מערכות ציבוריות והתנדבותיות.
• מערכת פתוחה, גמישה ומעודדת לארגונים קהילתיים המצטרפים כחברים בהתאגדות.
• קשרים בינלאומיים עם גופים וארגונים עמיתים בעולם, חילופי ידע מקצועי ומשאבים נוספים המעניקים בסיס לגיטימציה רחב.
• יצירת שיתופי פעולה ושותפויות אסטרטגיות הממנפות את פעילות הארגון.
• פריסה ארצית המאפשרת שיתופי פעולה בהיקף רחב עם ארגונים שונים.

חזון ההתאגדות:
התאגדות המרכזים הקהילתיים בישראל הינה ארגון גג מלמד, מפתח, מתאם, מייצג ורלוונטי בעבור הארגונים החברים בה. להתאגדות הכלים הדרושים על מנת לסייע לחבריה ליצור תהליכים קהילתיים משמעותיים ולהגדיל את ההון החברתי בסביבתם.
ההתאגדות מהווה פלטפורמה ליוזמות ולשיתופי פעולה בין הארגונים החברים בה לקידום מטרות חברתיות וקהילתיות בחברה הישראלית.
ההתאגדות מהווה משאב מקצועי עתיר מידע, ידע והסמכה שיעצימו ויטפחו את חבריה.

מטרות העל:
• העמקת ההכרה בהתאגדות כארגון גג מייצג, מרכזי ומוביל של כלל המרכזים הקהילתיים בישראל בקרב השלטון המרכזי והשלטון המקומי בישראל, ובקרב התאגדויות בין-לאומיות של המרכזים הקהילתיים היהודיים והאחרים.
• מרכז ידע ומידע נגיש וזמין למרכזים הקהילתיים. בכלל זה פיתוח תכניות עבודה ומערכי הדרכה, מתן שירותי ייעוץ והכוונה לפיתוח קהילתי ולחיזוק הקהילה.
• חיזוק היתרונות המקצועיים שיש להתאגדות בקשריה הפנים ארציים והבינלאומיים וניצולם על ידי חברי ההתאגדות לצורכי פיתוח יכולותיהם הייחודיות.
• פיתוח מקצועי של ההון האנושי במרכזים הקהילתיים באמצעות כנסים, השתלמויות ומעגלי שיח מקצועיים.
• ייזום ופיתוח מנגנונים ותשתיות ללמידת עמיתים של חברי ההתאגדות.
• הגדלת מספר הארגונים הקהילתיים החברים והעצמתם.
• הטמעת שיטות ניהול חדשניות, מיתוג, שיווק וניהול יחסי ציבור.

נושאי תפקיד:
נשיא ההתאגדות – פרופ' הלל שמיד
יו"ר הוועד המנהל – יאיר דמארי
סגן יו"ר הוועד המנהל – יגאל דנינו
מנהלת – אתי איסלר

השתלמות מקצועית למנהלי מרכזים קהילתיים ורכזים

השתלמות זו, לקחו חלק מנהלי מרכזים קהילתיים ורכזים רבים הפועלים ברחבי הארץ.
אופי המפגשים היו סינכרוניים ברמה סדנאית בה ניתן מענה לכל שאלה שעלתה תוך כדי לימוד ע"י משתתף, המפגשים נערכו אחת לשבוע.
בהשתלמות זו , נלמדו נושאים שונים ומגוונים הנותנים מענה לכל הצרכים הדיגיטליים העולים מן השטח כגון: פעילות בסביבות שיתופיות בגוגל, לוחות שיתופיים, כלים חזותיים ליצירת פרסומים והפצתם, מצגות דינמיות מפעילות, שילוב סרטונים, יצירת מצגות מיטביות , ניהול ידע ומידע ועוד.
הושם דגש על מיומנויות דיגיטליות לפעילות בסביבות אינטראקטיביות ברשת.
המשתלמים נדרשו להגשת מטלת אמצע ומטלת סיום.
בתום ההשתלמות המשתלמים אשר בכל הדרישות קבלו תעודת סיום .
המשובים להשתלמות היו מצויינים ואף קיבלנו בקשות רבות להמשך העמקת הידע בנושא – אם באמצעות קורס מתקדם או או קורסים יעודיים ויחודיים לכל מרכז קהילתי בפני עצמו.
זו הזדמנות נהדרת להודות למרכזת הקורס הנפלאה – הגברת לימור בן-ארי ולמור קמחי אשר סייעה בידה.

הקלות והתאמות של סוף יולי 2020
הקלות והתאמות של סוף יולי 2020

המסכה

היא ישבה לידו תקופה ארוכה
הוא ידע תמיד את מצב רוחה
עיניי הטורקיז שלה ריצדו קלות
יותר מכך שפתיה היו תמיד מפתות
סימן היכר בולט, הלחיים הגבוהות
מחרוזת שניים ישרות יפות ובוהקות
השילוב של הכול ביחד יצירת טבע
בפינת הקפה הסתודדו שלא לפתע
הוא בקפה, היא בתה כבדרך קבע
לשניהם אותה מתיקות כפית ורבע
מזה מספר חודשים הפך למתוסכל
הוא חושב שהמקום שלהם מקולל
שהרי, הוא נודע כידען ומפולפל
"איך הגעתי למצב כה מפותל" ?
העיניים שלה זה רק חלק מהמפה
חסרים לו "מרכיבים" נוספים בתמונה
פרשנים לרוב יש למתקפת הקורונה
מי ערב לקץ וודאי של תקופה ארורה
מתי ריבונו של עולם תוסר המסכה
חירז מילים, שיבץ, וחירטט
עבדכם גד מנור המושך בעט.

השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה – סיכום ביניים (למ"ס)

בהודעה זו מוצגים נתונים מסכמים של ההשפעות החברתיות והכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה בישראל בתחומי חיים שונים בחודשים האחרונים בדגש על מרץ מאי – 2020 (בתקופת הסגר ובתקופה שלאחר הסרתו). הממצאים מבוססים על מגוון פעולות סטטיסטיות שוטפות שמבצעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) על בסיס חודשי ועל פעולות מיוחדות לאיסוף נתונים בעקבות התפרצות מגפת הקורונה שכללו סקרי בזק על מצב העסקים ועל החוסן האזרחי.

המסלול לאוצרות וחשיבה חזותית

בהודעה זו מוצגים נתונים מסכמים של ההשפעות החברתיות והכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה בישראל בתחומי חיים שונים בחודשים האחרונים בדגש על מרץ מאי – 2020 (בתקופת הסגר ובתקופה שלאחר הסרתו). הממצאים מבוססים על מגוון פעולות סטטיסטיות שוטפות שמבצעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) על בסיס חודשי ועל פעולות מיוחדות לאיסוף נתונים בעקבות התפרצות מגפת הקורונה שכללו סקרי בזק על מצב העסקים ועל החוסן האזרחי.

אתרים מומלצים

דילוג לתוכן